برچسب: بک لینک خارجی

بک لینک خارجی

بک لینک خارجی به کلیه لینک هایی که از خارج سایت شما به سایت شما داده شده است ، بک لینک خارجی گفته می شود. اعم از سایت های ایرانی و خارجی . و به کلیه لینک هایی که از داخل سایت شما به صفحات دیگر سایت شما داده می شود ، بک لینک داخلی […]